fbpx

Čebelarjeve hiške

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji in navodila za najem in koriščenje apartmaja »Čebelarjeva hiška 1«, »Čebelarjeva hiška 2« in »Čebelarjeva hiška 3« v kampu Natura Podčetrtek
Splošni pogoji so sestavni del napotnice/vavčerja, ki jo skleneta PANIS, Tomaž Šauperl s.p. Ulica Jelenčevih 10, 2341 Limbuš (najemodajalec), in stranka (najemojemalec), ki se strinja z naslednjimi pogoji.

UVOD 

Apartma oz. počitniška hiša je lesena brunarica, ki vključuje dnevni prostor z jedilnico in dodatnim ležiščem, opremljeno kuhinjo, sobo z zakonsko posteljo ter sobo z nadstropnimi posteljami (*Čebelarjeva hiška 3. ima le eno sobo) ter kopalnico s tušem in sanitarijami. Pred hiško je parkirni prostor in terasa z inventarjem. Hiška se lahko ogreva z radiatorjem in s klimatsko napravo.

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom Kamp Natura – Terme Olimia. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko oddaja rezervacijo, oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu in v apartmaju.

 

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA

Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo po telefonu vsak dan od 10.00 do 19.00 ali po elektronski pošti info@tevzeve-dobrote.si. S podpisom prijavnice skleneta najemodajalec in najemnik pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Najemnik mora v prijavnico vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za kar je materialno odgovoren. Pogodba je sklenjena, ko najemodajalec pisno potrdi od najemnika izpolnjeno in podpisano prijavo.

Taka prijava je za obe pogodbeni stranki zavezujoča.

 

PLAČILO 

Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun najemodajalca številka SI56 6100 0000 3046 341 odprt pri Delavska hranilnica d.d. ali SI56 6000 0000 0572 759 odprt pri Hranilnica LON, d.d.

Akontacija rezervacije, ki jo najemnik plača najkasneje v 3 dneh po prijavi, znaša 30% od vrednosti aranžmaja. Ostalo plača najemnik najmanj 14 dni pred začetkom koriščenja apartmaja. V primeru, da najemnik ne plača akontacije rezervacije, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. V primeru, da najemnik ne plača preostalega dela vrednosti aranžmaja, pa veljajo določila teh navodil iz poglavja o odpovedi rezervacije.

 

CENE

Najemodajalec objavi cenik najema na spletni strani in na pisnih ponudbah za tekoče leto v evrih. Na ceniku tudi določi tudi čas njegove veljavnosti.

Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen.

 

ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

 • do 30 dni pred začetkom koriščenja: brezplačna odpoved;
 • od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja: 15 % cene aranžmaja;
 • od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja: 30 % cene aranžmaja;
 • od 7 dni do dneva začetka koriščenja: 100 % cene aranžmaja;
 • Opcija “Brezskrben dopust”: Brezplačna odpoved kadarkoli do dneva začetka koriščenja termina (do 13.00) z doplačilom 5€ na noč

Ravno tako znašajo stroški 100 % cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti apartma.

 

ČIŠČENJE HIŠICE

S predajo napotnice na recepciji gostje naročajo tudi zaključno čiščenje (vključuje tudi najem posteljnine) (cena po ceniku Term Olimia – trenutno 56,00€ (hiška 1 in 2) oz. 46,00€ (hiška 3), ki ga poravnajo ob odjavi.

 

RECEPCIJA 

 • Apartmajsko naselje je odprto skozi vse leto.
 • Recepcija apartmajskega naselja in kampa je v času poletne sezone odprta vsak dan od 00.00 do 24.00 ure.
 • Izven poletne sezone se gostje javijo v recepciji aparthotela Rosa (med 7.00 in 21.00) oziroma v recepciji hotela Breza (med 21.00 in 7.00)
 • Ključe apartmaja dobijo gosti na recepciji po 13.00 uri, kamor jih tudi vrnejo na dan odhoda do 11.00 ure.
 • Ob prihodu se prijavite na recepciji in predložite: veljavno napotnico/vavčer, osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje, za vse osebe navedene na napotnici. Za otroke posredujete rojstne podatke. Bivanje v apartmajskem naselju in kampu je dovoljeno samo na podlagi predhodne prijave začasnega bivanja na recepciji.Gostje ob prihodu prejmejo čip zapestnico, ki jo uporabljajo za vhod in izhod iz apartmajskega naselja in kampa. Zloraba in preprodaja čip zapestnic je kazniva.
 • Za vsako izgubljeno ali odtujeno čip zapestnico, ki ni nadomestljiva, se zaračuna odškodnina po ceniku Term Olimia.
 • Gostje ob odhodu čip zapestnico vrnejo na recepcijo. Koriščenje čip zapestnice na dan odhoda je možno na podlagi zastave osebnega dokumenta v recepciji.
 • Turistično takso, prijavo gosta in ostale storitve plačate na dan odhoda na recepciji kampa najkasneje do 11.00 ure.

 

OSTALA NAVODILA 

 • V prostore apartmaja ni dovoljeno voditi domačih živali.
 • V prostorih apartmaja ni dovoljeno kajenje.
 • Gostje s seboj prinesejo brisače in kuhinjske krpe, posteljnina pa jih že pričaka v apartmaju.
 • Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. Najemnik je ob prihodu v hiško dolžan preveriti stanje objekta in inventarja, v primeru neskladja pa takoj obvestiti najemodajalca. V kolikor povzroči škodo, namerno ali iz malomarnosti, jo je dolžan povrniti.
 • Če pride do okvare na vodovodnem ali električnem sistemu, to najemnik sporoči v recepciji kampa, ki bo poskrbela, da jo bodo njihovi vzdrževalci odpravili. Za ostale okvare na opremi najemnik obvesti najemodajalca.
 • Najemnik ob odhodu hišico pospravi in odnese svoje stvari, prav tako izprazni hladilnik, ter v smetnjak vstavi čisto vrečko (le-te so že v hišici). Gostje imajo v hišici skoraj vsa čistila za čiščenje ter umivanje posode, tako za to ni potrebno skrbeti. Pred odhodom najemnik izklopi vse električne naprave (razen klimatske naprave in hladilnika) ter dobro zapre vsa polkna in okna.
 • Najemnik in ostali gostje v apartmaju bivajo na lastno odgovornost in za morebitne poškodbe v apartmaju, na področju kampa ali kopališča najemodajalec ne odgovarja.
 • Apartma se ne oddaja skupinam za organizacijo različnih zabav.
 • Minimalni čas najema apartmaja sta dve nočitvi!

 

REŠEVANJE SPOROV 

V primeru povzročene škode na objektu, inventarju ali drobnem inventarju se pogodbeni stranki dogovorita o načinu poravnave škode. V kolikor sporazumni dogovor ni možen, spor rešuje pristojno sodišče.

Pravila pričnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica.

Maribor, 1.9.2019

PANIS, Tomaž Šauperl, s.p.

Pokliči zdaj!